St. Willibrordus in Spijk

De Carrousel in Zevenaar

Wereldwijzer in Duiven

Toermalijn in Duiven

Sterrenschool in Zevenaar

Sprankel in Herwen

Organisatie

Stichting Proles vormt het bevoegd gezag van twaalf basisscholen in de gemeenten Duiven, Rijnwaarden, Westervoort en Zevenaar.

De bij de Stichting Proles aangesloten basisscholen hebben ieder hun eigen naam, gezicht en onderwijskundige identiteit en worden ondersteund en aangestuurd door de stichting. Elke school vallend onder de Stichting Proles heeft een eigen directeur die integraal verantwoordelijk is voor de school.